Ochrana osobných údajov

Než kliknete na žlté tlačidlo vpravo dole alebo ako odošlete formulár: Zoznámte sa s obsahom tejto stránky.

V spoločnosti Continuity berieme ochranu osobných údajov vážne. Všetky osobné údaje poskytnuté návštevníkom sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákonom o elektronických komunikáciách č. 127/2005 Zb. Sme pripravení aj na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, takzvané “GDPR”.

Na webe Dentis prebieha zber osobných údajov ako priamo od subjektu (vyplníte formulár), tak automaticky. Všetkým prípadom sa teraz budeme venovať podrobne. Dozviete sa o právnych dôvodoch spracovania, účelu spracovanie aj o možnostiach, akými dosiahnete na svoje práva.

Ak nie je to výslovne uvedené, Continuity nazbierané osobné údaje neodovzdáva ďalším príjemcom ani správcom.

Nižšie nájdete odkaz na poverenú osobu, ktorá má v spoločnosti Continuity ochranu osobných údajov na starosti, technické informácie o spracovaní a zabezepečení osobných údajov, a tiež prehľad oblastí správy a spracovanie osobných údajov spoločnosťou Continuity, presahujúce rámec tohto webu.

Na viacerých miestach webe www.dentis.sk je tento štandardný kontaktný formulár. Slúži osobám, ktoré majú záujem o služby Dentis, majú záujem pre Dentis pracovať alebo ich zaujímajú iné informácie o Dentis. Povinné polia pre odoslanie formulára sú: e-mailová adresa, celé meno, telefón a správa pre Dentis

Osobné údaje:  e-mailová adresa, meno, telefón, správa

Získanie osobného údaju:  od subjektu

Zákonnosť:  súhlas subjektu

Účel: kontaktné informácie, využiteľné pre marketing, užívateľskú podporu, vzdelávanie a personalistiku alebo vznik zmluvného vzťahu

Informácie o spracovaní:  Ak je fyzická osoba v zmluvnom vzťahu s Continuity alebo zastupuje ak právnickú osobu, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Continuity, nastáva zákonosť spracovania podľa článku 6 1.b. To isté platí, ak vznikne zmluvný vzťah vďaka využitiu tohto kontaktného formulára. V iných prípadoch sú osobné údaje spracovávané ako kontaktné informácie. Pre konkrétne informácie o spracovaní a žiadosť o uplatnenie ďalších práv kontaktujte poverenú osobu, viď nižšie na tejto stránke.